Đặng Ngọc Viễn

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Giang › Xín Mần › Cốc Pài

Đánh giá, bình luận gần đây

Giá rẻ mà khoan cũng khá ok, khoan gỗ ép thoải mái

Thứ sáu - 04/03/2022 17:27
Tại bài viết Mũi khoan gỗ đầu Auger W dài 350mm phi 35mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Đặng Ngọc Viễn

Danh ngôn tâm đắc

Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất

Mahatma Gandhi

Từ bi không đi đánh trận, đạo nghĩa không giữ được tiền

Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình

Anita Hill