Chu Nguyên Tú

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Bình Thạnh › Phường 7

Đánh giá, bình luận gần đây

Nhận được sản phẩm, đóng gói cẩn thận, vận chuyển nhanh, sản phẩm như mô tả, kiểm tra thấy tốt.

Thứ hai - 03/07/2023 16:35
Tại bài viết Thước cuộn Lỗ Ban dài 7.5m một mặt Tiger

vỏ thước bằng nhựa, dùng đo đạc ổn, giá thành rẻ, mấy cái tử vi chả biết xem như nào nên thấy hơi thừa

Thứ bảy - 04/09/2021 16:11
Tại bài viết Thước cuộn Lỗ Ban dài 7.5m hai mặt Tiger

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Chu Nguyên Tú

Danh ngôn tâm đắc

Hãy đóng lại một vài cánh cửa. Không phải vì lòng kiêu hãnh, thiếu khả năng hay sự ngạo mạn, mà đơn giản vì những cánh cửa đó không còn dẫn đến nơi nào cả.

Đoàn kết, chúng ta đứng vững; chia rẽ, chúng ta sụp đổ.

Aesop

Cao nhân tắt thở vô phương trị