A Thuộc

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Thành phố Thủ Đức › Tam Bình

Đánh giá, bình luận gần đây

Dùng được nhà mọi người nên ung hộ shop nhé thanks shop nhiều lắm

Thứ sáu - 04/08/2023 10:32
Tại bài viết Thước cuộn Lỗ Ban dài 7.5m hai mặt Tiger

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với A Thuộc

Danh ngôn tâm đắc

Khi cuộc sống quá phúc tạp, hãy làm cho nó đơn giản đi. Hành động tốt nhiều hơn là nói miệng.

Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra!

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Mirko Gomex