Chú Định

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Phú Nhuận › Phường 17

Đánh giá, bình luận gần đây

Hàng được đấy, dễ tháo lắp

Thứ tư - 16/11/2022 15:45
Tại bài viết Sủi cán ngắn 300mm Quyền Phong SỬ DỤNG lưỡi dao rọc giấy

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Chú Định

Danh ngôn tâm đắc

Người ta nói bạn không thể sống nếu không có tình yêu, nhưng tôi nghĩ oxy còn quan trọng hơn.

Có thể các người trước đây đã nhìn nhầm Tào Tháo ta, bây giờ lại cũng nhìn nhầm. Nhưng mà ta vẫn là ta, ta chưa hề sợ người khác nhìn lầm ta

Tào Tháo

Thực ra trên thế giới này, có rất nhiều con đường, dù chọn con đường nào, cũng sẽ không bằng phẳng.