Bao Minh Tu

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Lâm Đồng › Đà Lạt › Phường 2

Đánh giá, bình luận gần đây

Sạch sẽ đẹp đẽ, đóng hàng cần thận, không biết con ốc kia mạ đồng thì bền đến đâu bao giờ mới gỉ, dùng rồi mới biết

Thứ tư - 18/08/2021 06:13
Tại bài viết Kéo cắt gia đình 200mm K-09

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Bao Minh Tu

Danh ngôn tâm đắc

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bắt chước. Bắt chước là bạn chết.

Jack Ma

Nếu em cần một kẻ có thể sẵn sàng chết vì em, thì anh thề với Chúa anh không phải thằng ngu đó.

Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể.

Jim Rohn