A Tuấn

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Đà Nẵng

Đánh giá, bình luận gần đây

Chưa sử dụng nhưng vuốt mè thấy sắc. Chắc là hàng tốt

Thứ hai - 30/08/2021 08:08
Tại bài viết Mũi khoan sắt HSS 8.0 ly WAVES W200-080

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với A Tuấn

Danh ngôn tâm đắc

Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác.

Đời người thì ngắn… khoảng cách giữa hai kỳ lương thì quá dài.

Trông bạn quen quen, hình như chưa gặp bao giờ thì phải