a khASNH

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 11 › Phường 9

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm rất tiện, không phải mất nhiều công đoạn đo đạc

Thứ năm - 25/11/2021 16:10
Tại bài viết Cữ vạch dấu tâm mép ván gỗ dày tối đa 92mm bằng nhựa ABS

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với a khASNH

Danh ngôn tâm đắc

Bạn thường mời bạn bữa ăn, còn bạn thân cướp đồ ăn của bạn.

Điều quan trọng nhất trong các cuộc thi Olympic không phải là chuyện thắng thua, mà là được tham gia thi đấu. Bởi lẽ điều cốt lõi nhất trong cuộc sống không phải là chiến thắng mà chính là trong quá trình thực hiện ta đã cố gắng làm thật tốt.

Pierre de Coubertin

Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong công cuộc chống dịch, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.