0905930894

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Đà nẵng còn hàng không ạ?

Thứ ba - 19/04/2022 08:55
Tại bài viết Kéo cắt góc điều chỉnh

Bạn cùng gu với 0905930894

Danh ngôn tâm đắc

Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại.

Francois Mauriac

Bạn cứ tưởng khi bạn thất bại thì mọi thứ trở lên tan vỡ, nhưng thực tế thì không phải, mọi chuyện vẫn bình thường.

Đừng suy nghĩ rằng bản thân quá vĩ đại, phải biết rằng, ở trong Thế giới của người khác, cho dù bạn tốt đẹp như thế nào, bạn cũng chỉ là một diễn viên phụ mà thôi.