0934039236

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 11 › Phường 5

Đánh giá, bình luận gần đây

đĩa hít tốt , làm điện tử đở mất linh kiện nhỏ

Thứ hai - 13/09/2021 15:20
Tại bài viết Đĩa dụng cụ từ tính 3 inch 80mm.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với 0934039236

Danh ngôn tâm đắc

Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.

Ca dao Việt Nam

Đừng so sánh bản thân với người khác. Làm như vậy là bạn đang tự xúc phạm mình đấy.

Bill Gates

Phải hai hòn đá mới đánh được lửa.

Louisa May Alcott