Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất.
Con không phải sống với tâm của mình mà sống với tâm đại chúng
Nhân loại đứng trước những thử thách là những xung đột: 1) Giữa nhân loại với thiên nhiên. 2) Giữa người với người. 3) Giữa người với chính cá nhân của nó.
Đa dục là nguồn gốc của tất cả mọi hành động, và nhân loại.
Không có ngôn từ, không có viết lách và không có sách, sẽ không có lịch sử, không có khái niệm về nhân loại.
Không được mất niềm tin vào nhân loại. Nhân loại là đại dương; một vài giọt nước trong đại dương nhuốm bẩn không khiến đại dương thành bẩn.
Điều đã trở nên rõ rệt tới ngạc nhiên rằng công nghệ đã vượt xa nhân loại.
Tâm tính mỗi người nảy nở như hoa thơm cỏ dại. Nhà giáo dục phải đồng thời vun bón và nhổ cỏ cho sạch.
Nếu chúng ta không cống hiến mình để phụng sự nhân loại thì chúng ta nên phụng sự ai?