Vũ Văn Dũng

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Shop có ship nội thành trong ngày không ạ?

Thứ năm - 20/07/2023 11:49
Tại bài viết Cặp tán máy mài ren M14 và chìa khóa cho máy mài Ø125-230mm

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên

Tuân Tử

Kiến tha lâu đầy tổ

Tục ngữ Việt Nam

Việt Nam đoàn kết, chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến này.