Trần Tính

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Đóng chữ xuôi là khi đóng lên sắt cho chữ xuôi hay ngược ?

Thứ tư - 05/07/2023 16:59
Tại bài viết Bộ đột chữ xuôi 5mm LS+ LS700510 thép 50CR từ A-Z và &

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Trần Tính

Danh ngôn tâm đắc

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.

Nhóm người mà khó phục vụ nhất là những người nghèo.

Jack Ma

Lúc tâm hồn tràn đầy ánh sáng của một ý chí lớn, một tình cảm lớn, và những cái lớn này chi phối cả đời sống của mình, mọi ý nghĩ và việc làm của mình, thì tự nhiên người ta sẽ rời bỏ cái gì không xứng đáng, những cái nhỏ nhen, và sẽ thấy vui vẻ phấn chấn lạ thường.

Phạm Văn Đồng