Tran hoang vul

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 3 › Phường 14

Đánh giá, bình luận gần đây

Mới nhận hàng mang ra cắt luôn, lưỡi sắc. Tuy nhiên phải bấm thật mạnh xuống nó mới đứt hẳn không thì phải bẻ bẻ cho nó đứt hẳn. Nói chung là tốt và mình khá hài lòng.

Thứ tư - 18/08/2021 10:41
Tại bài viết Kéo cắt góc điều chỉnh

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Tran hoang vul

Danh ngôn tâm đắc

Ta về ta tắm ao ta.
Dù trong dù đục cũng là cái ao.

Cao nhân tắt thở vô phương trị

Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu