tiendoan

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bà Rịa - Vũng Tàu › Vũng Tàu › Phường 10

Đánh giá, bình luận gần đây

Cứng, đẹp, đã test thử, ok

Thứ hai - 03/01/2022 17:06
Tại bài viết Mũi vít đóng lục giác 5mm WAKIO si nâu dài 35mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với tiendoan

Danh ngôn tâm đắc

Bạn đừng có buồn vì thấy bạn xấu. Bạn hãy luôn tin rằng bạn luôn có 1 vẻ đẹp rất tiềm ẩn nào đó mà càng tìm nó lại càng ẩn.

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Nếu trong triệu khả năng, có một khả năng bạn làm được điều gì đó, bất cứ điều gì, để giữ thứ bạn muốn không kết thúc, hãy làm đi. Hãy cạy cửa mở, hoặc thậm chí nếu cần, hãy nhét chân vào cửa để giữ cửa mở.

Pauline Kael

Làm trai cho đáng nên trai, vắt chanh bỏ vỏ mấy ai… đã từng.