Phan Thị Hà

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

shop uy tín, hình sao hàng vậy,rất là chắn chắn và bóng bẩy, bao bì 2 lớp kỹ càng shop này rất là ok

Thứ bảy - 01/07/2023 15:47
Tại bài viết Cây gõ đinh tự động và 400 đinh ST18 ĐÓNG ĐINH NHANH

Danh ngôn tâm đắc

Thất bại là cơ hội để một người sáng tạo lại bản thân theo cách thông minh hơn. Người sợ đối mặt với tương lai, sợ sự thất bại, sẽ giới hạn những việc anh ta làm

Henry Ford

Quay đầu là bờ
Ai ngờ là Thái Bình Dương.

Thay đổi khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn.

Les Brown