Nguyễn Vĩnh Quang

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bình Dương

Đánh giá, bình luận gần đây

Giao hàng nhanh chóng, sản phẩm giống mô tả. Hài lòng với sản phẩm. Chất lượng dùng tốt. Đóng gói cẩn thận. Đánh giá shop 5 sao.

Thứ bảy - 12/08/2023 16:43
Tại bài viết Găng tay bảo hộ cảm ứng xuất Nhật loại dày dành cho Nam

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Vĩnh Quang

Danh ngôn tâm đắc

Thằng nào sáng tạo ra app Camera 360, Photoshop,... nợ tất cả đàn ông trên thế giới này một lời xin lỗi.

Từ bi không đi đánh trận, đạo nghĩa không giữ được tiền

Cá không ăn muối cá ươn. Nhân viên bật sếp lương thường không tăng.