Nguyễn TUẤN,

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 8 › Phường 5

Đánh giá, bình luận gần đây

Thích màu xanh nên mua, sài ổn

Thứ năm - 27/01/2022 11:57
Tại bài viết Tuýp chữ T cán bọc nhựa 17mm Rebel

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn TUẤN,

Danh ngôn tâm đắc

Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay

Will Rogers

Anh về em chẳng cho về, Nắm tay giữ lại khỏi dê nàng nào.

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.