Nguyễn Nga

Số hồ sơ:

Giới tính: Nữ

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội › Hà Đông › Phú La

Đánh giá, bình luận gần đây

Hàng như mô tả, giao hàng nhanh.
Cám ơn shop!

Thứ năm - 29/06/2023 15:10
Tại bài viết 100 đầu cos pin rỗng E4009 bọc nhựa xanh.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Nga

Danh ngôn tâm đắc

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng còn có ai vào nữa không?
Mận hỏi đào xin tỏ lòng.
Vườn hồng vắng chủ khách vòng cổng sau.

Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin.

A. Braham Lincoln