Nguyễn Lanh

Số hồ sơ:

Giới tính: Nữ

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bình Thuận › Hàm Tân › Tân Thắng

Đánh giá, bình luận gần đây

Có được kiểm hàng không shop?

Thứ sáu - 04/08/2023 09:04
Tại bài viết 10 vít bê tông không tắc kê 5x25mm UNIKA Nhật P-525-SDN

Danh ngôn tâm đắc

Mất của là mất ít, mất người là mất nhiều…..yêu thì mất cả hai !

Buồn buồn ngồi chửi sếp chơi
Hôm sau mất việc buồn ơi là buồn

Áo anh sứt chỉ đường tà.
Vứt làm nùi giẻ lau nhà cho xong.