Nguyễn Hoàng Khiêm

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Vĩnh Long › Huyện Vũng Liêm › Hiếu Phụng

Đánh giá, bình luận gần đây

Lắp vào cao đến 200m không nhỉ ?

Thứ bảy - 08/07/2023 10:28
Tại bài viết Bánh xe S5025 đường kính 50mm lắp chân GIÀN GIÁO 25x25

Bạn cùng gu với Nguyễn Hoàng Khiêm

  • Nguyễn văn Đàm - 333731.
  • Cổ Hoàng Hiển - 338510.
  • Đỗ Đồng Đăng - 344089.
  • Vũ Đắc Phương Hòa - 305289.
  • Anh Quang - 297102.

Danh ngôn tâm đắc

Thời xưa đánh trận hiểm nguy.
Thời nay chống dịch cách ly ở nhà

Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ không phải ở những mối lợi ích của nó.