Nguyễn Đức Hoàn

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Nhơ hơn mình nghĩ như chất lượng ok. để đặt lại cái mới to hơn

Thứ năm - 06/07/2023 10:18
Tại bài viết Cảo chữ C IRWIN 3 inch 1868212

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi có thể làm tốt được như khi tất cả chúng tôi đều đồng lòng không ích kỷ.

Bill Bradley

Đời là bể khổ. Qua được bể khổ là qua đời.

Cuộc sống luôn dồn ép tôi đến đường cùng, nhưng suy ra cho cùng vẫn là tự tôi tạo ra ngõ cụt đó cho bản thân.