Nguyễn Đình

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Rất dầy dặn và nặng chắc tay. Mình quanh năm dùng hàng Kapusi thấy rất vừa tiền và ổn. 5* cho shop

Thứ ba - 25/07/2023 14:42
Tại bài viết Cảo chữ C 3 inch Kapusi K-6261

Ok sẽ mua tiếp lần sau 5 sao

Thứ năm - 06/07/2023 14:18
Tại bài viết Cảo chữ C 2 inch Kapusi K-6260

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Đình

  • Dương Trần, - 325184.
  • Nguyễn Danh Hào - 330076.
  • Anh Dung - 327719.
  • Đồng Lưu - 334035.
  • Lò Văn Mến - 335675.
  • Kim Sơn - 336332.
  • Nguyễn Đức Nam - 313547.
  • Nguyễn Phạm Tuân - 255054.

Danh ngôn tâm đắc

Vợ chửi là ca hát, vợ tát là thể thao. Vợ đạp xuống ao là đề cao tinh thần bơi lội.

Chỉ kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó

Schiller

Hoa mọc trên tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười là anh.