Ngọc Toản

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Được kiểm hàng không shop?

Thứ năm - 20/07/2023 15:52
Tại bài viết Thước thủy có từ 9inch C-Mart D0011-09

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Ngọc Toản

Danh ngôn tâm đắc

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường thành công sẽ đến với bạn.

Bàn tay ta làm lên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Ngạn ngữ Nga