Mỹ Linh

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Trưa shop mấy giờ nghỉ vậy ?

Thứ tư - 19/07/2023 15:04
Tại bài viết Cảo chữ C IRWIN 3 inch 1868212

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Cảm ơn, tự hào về đội ngũ y, bác sĩ, những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch.

Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn thôi

Bán anh em xa, bán luôn láng giềng gần, có vậy mới yên thân.