Lê Văn Hóa

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bình Thuận › Đức Linh › Nam Chính

Đánh giá, bình luận gần đây

Trục ren mình thấy trên hình k mượt lắm , mua về có bị kẹt, dít, gây ra tiếng ồn lớn k0 vậy ??

Thứ tư - 05/07/2023 09:22
Tại bài viết Cảo chữ C thép crôm đúc hạng nặng 5 inch CROSSMAN 68-625

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Một điều nhịn là chín điều nhục

rồi mai tròng đám xuân xanh ấy, có kẻ ra đường dính F0

Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu luôn chim.