khánh

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Đồng Nai › Biên Hòa › Tân Hiệp

Đánh giá, bình luận gần đây

To đẹp hơn mình tưởng, trông xịn bất ngờ luôn. Dùng thử bứng cỏ thì khỏi nói , đào đất cũng được.

Chủ nhật - 22/08/2021 08:00
Tại bài viết Xẻng nhổ cỏ cán cao su 3.7x34cm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với khánh

Danh ngôn tâm đắc

Hãy luôn tin rằng bạn có một vẻ đẹp tìm ẩn, mà càng tìm nó càng ẩn.

Chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu

Không khoảng cách, thì đừng có trách.