Khải Hoàn

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › An Giang › Tân Châu › Tân An

Đánh giá, bình luận gần đây

tay cầm êm, răng kìm khá bén

Thứ năm - 21/07/2022 17:53
Tại bài viết Kìm điện dân dụng 8inch 200mm Kapusi CHẤT LIỆU TỐT

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Khải Hoàn

  • Anh Long - 309408.
  • Đặng Tiến Sơn - 184997.
  • Anh THuận - 299774.
  • Chị Mùi - 303923.
  • Msáng - 330331.
  • Tuan - 331924.
  • Lương Xuân Thịnh - 336307.

Danh ngôn tâm đắc

Trong cuộc sống tiền không phải là tất cả, mà còn rất nhiều vàng và kim cương nữa.

Muốn thoát khỏi bầy sói thì phải ác hơn cả sói, nếu không muốn chết thì cố mà mọc nanh.

Vĩ Ngư

Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn, Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương