Dinh van huan

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Thành phố Thủ Đức › Linh Trung

Đánh giá, bình luận gần đây

Đẹp như mô tả. Đóng gói kỹ lưỡng. Chất lượng tuyệt vời. Giá tốt. Giao hàng nhanh , 1 chứ OK

Thứ năm - 09/09/2021 11:39
Tại bài viết Ke góc nam châm TOCDO 34kg

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Dinh van huan

  • Nguyễn Ngọc Lam - 108738.
  • Tô điền đức - 160423.
  • Chị Hồng - 149317.
  • DO THANH NGUYEN - 149611.
  • Nguyen Thi Hong - 169968.
  • Lý Cường - 86163.
  • Phùng Quốc Khánh - 23914.

Danh ngôn tâm đắc

Vì cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.

Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến.

Henry Ford

Giàu vì bạn.
Sang vì vợ.
Thành con nợ vì người yêu.