Bùi Phúc Lợi

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Lâm Đồng › Đức Trọng › Phú Hội

Đánh giá, bình luận gần đây

Khá dày dặn, sẽ mua thêm cho bạn bè

Thứ tư - 23/02/2022 16:58
Tại bài viết Găng tay bảo hộ cơ khí Nitrile đạt EN 388:2016 4242 xanh biển

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Bùi Phúc Lợi

 • Anh Nguyên - 2647.
 • Chú Giàu - 205260.
 • Lê cơ - 253675.
 • Nguyễn Bình - 262983.
 • Phạm Tú, - 272654.
 • Phi Nguyễn - 277579.
 • Trần Thị Uyên Phương, - 286689.
 • Nguyễn Văn Ân - 128279.
 • hieu - 132042.
 • Đỗ Phúc - 201648.
 • chú đừơng - 218602.
 • A vINH - 260215.
 • nguyễn hồng tuấn anh - 261511.
 • Nguyễn Trung Tín - 271129.
 • Thùy Trân - 276586.
 • Lê Quốc Hưng, - 278507.
 • Lê Nhàn, - 278705.
 • Phạm Văn Đào - 279957.
 • Hồ Thị Ngọc Trâm, - 286792.
 • PHan Hà Minh Tâm, - 291824.

Danh ngôn tâm đắc

Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình

Anita Hill

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm hai lầm.