Bui đuc thang

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Phú Thọ › Hạ Hòa › Xuân Áng

Đánh giá, bình luận gần đây

Hàng đúng hình, độ bền chờ thời gian mới biết

Thứ ba - 07/09/2021 17:36
Tại bài viết Băng keo chống dột BT-330 X'traseal cuộn 10m khổ 75mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Bui đuc thang

 • duy tân - 185452.
 • a Thiên - 157432.
 • a Luân - 204097.
 • Đinh Trần Duy, - 112969.
 • Gia Bảo - 168685.
 • A Thanh - 162909.
 • Nhân Tiên Sinh - 158728.
 • my hanh - 157851.
 • Thương Điền - 150485.
 • Nguyễn Anh Đức - 212087.
 • Anh Hậu - 212322.
 • Vũ Ngọc Thanh - 224084.
 • Tran Thi Thanh - 236189.
 • Nguyễn lê Minh, - 244859.
 • Trương Tấn Tài - 251002.

Danh ngôn tâm đắc

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo

Tục ngữ Việt Nam

Con người chỉ biết được năng lực của mình sau khi đã tìm cách ứng dụng chúng.

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,rượu ngon không uống để rượu hư.