Bác Phương

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội

Đánh giá, bình luận gần đây

Trên màn hình ĐT sao không thấy có chỗ theo dõi đơn hàng đã đặt nhỉ?! Cũng không thấy biểu tượng giỏ hàng chỗ nào?! Hay là phải xem trên máy tính hả Shop?!

Thứ tư - 12/01/2022 18:48
Tại bài viết Mũi bắn vít 2 đầu bake PH2 thép S2 Standard dài 250mm.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Bác Phương

Danh ngôn tâm đắc

Bầu ơi thương lấy bí cùng, dịch bệnh nên tránh, tập trung đông người.

Kiến tha lâu đầy tổ.

Tục ngữ Việt Nam

Một người bình thường nếu chăm chỉ tập thể dục sẽ có khả năng sống tới tận lúc chết