Anh Việt

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 11

Đánh giá, bình luận gần đây

đúng chuẩn nhật ko bạn ơi?

Thứ bảy - 18/09/2021 07:49
Tại bài viết Hộp 40 vít bê tông không tắc kê 4x45mm UNIKA P-445-SDN

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Việt

Danh ngôn tâm đắc

Tập hợp cùng nhau là điểm bắt đầu. Gắn bó cùng nhau là tiến triển. Làm việc cùng nhau là thành công.

Henry Ford

Cá không ăn muối cá ươn
Trai không ăn thính trăm đường trai ngu

Tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho hai người. Thế mà một số người hình như vẫn không biết đếm.