Anh Tùng

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

cảo nhỏ hơn mình nghĩ nhưng hàng xài tốt cho 5 sao

Thứ năm - 06/07/2023 14:54
Tại bài viết Cảo chữ C má xoay 4 inch Workpro WP232019

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Một ngày đi tu chưa chắc thành chín quả. Nhung một ngày ngu thì nhận biết bao nhiêu hậu quả.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại là toang cả làng.

Trông trời trông đất trông mây. Trông sao cho hết những ngày cô vi…..