anh Tâm

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Bình Thạnh › Phường 13

Đánh giá, bình luận gần đây

dây mồi tốt rất dễ luồn

Thứ sáu - 21/01/2022 10:12
Tại bài viết Dây mồi bện 3 lõi cáp Ø5.5mm cực khỏe vằn đỏ đen dài 15m

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với anh Tâm

Danh ngôn tâm đắc

Chúng ta ở đây hôm nay là để vượt qua đầm lầy, không phải để giết hết tất cả bọn cá sấu

Robert Kiyosaki

Tiền lương như “đèn đỏ”, mỗi tháng 1 lần và tầm 1 tuần là hết!

Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi.

Thomas Edison