Anh Hiệu

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 6

Đánh giá, bình luận gần đây

Chất lượng ok trong tầm giá. Cảm thấy hài lòng về cách làm việc của cửa hàng

Thứ tư - 28/06/2023 08:22
Tại bài viết Thước cặp 200mm thép không gỉ 530-118 N8P Mitotoyo Nhật Bản

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Giúp đỡ người khác khi bạn gặp khó khăn thì họ sẽ nhớ đến bạn khi họ lại gặp khó khăn.

Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi.

Thomas Edison