Anh Dương

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội

Đánh giá, bình luận gần đây

sản phẩm giống mô tả

Thứ sáu - 11/03/2022 16:58
Tại bài viết Khò ga an toàn TOP GT-01

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Dương

Danh ngôn tâm đắc

Học chi cho lắm cũng thành trâu. Trốn học đi chơi cho khỏe đầu.

Nước chảy lâu, đâu cũng tới

Tục ngữ Việt Nam

Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay

Will Rogers