Anh Cường

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 3

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm đúng như mô tả, đóng gói cẩn thận. Đầu vít cứng cáp, cán cầm chắc chắn. Dùng một thời gian trải nhiệm sản phẩm rồi quay lại đánh giá tiếp.

Thứ bảy - 01/07/2023 09:10
Tại bài viết Tô vít 4 cạnh Ø5x150mm Century cán sọc đỏ vàng

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Cường

Danh ngôn tâm đắc

Tôi không tiếc về những việc mình đã làm, tôi chỉ tiếc những việc mình đã không làm khi có cơ hội.

Cá không ăn muối cá ươn
Trai không ăn thính trăm đường trai ngu

Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ

Walter Scott