A Hưng

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Bình Tân › An Lạc A

Đánh giá, bình luận gần đây

Ê tô dày dặn kẹp chắc chắc

Thứ bảy - 13/08/2022 09:09
Tại bài viết Ê tô bàn nguội 4 inch 100mm 5.1kg HÀNG CHÍNH HÃNG

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với A Hưng

  • Hoàng Phúc - 221207.
  • Anh phú - 297108.
  • Phạm Tuyến - 321795.
  • Nguyễn Quang hiển - 338840.
  • Nguyễn Bích Hạnh - 134799.
  • Tiến - 94655.

Danh ngôn tâm đắc

Buồn buồn ngồi chửi sếp chơi
Hôm sau mất việc buồn ơi là buồn

Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác

Alexandre Dumas

Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.

Ca dao Việt Nam