0968596358

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm chưa có lượt mua nào nên khá đắn đo khi mua,nhưng mua về sài được một thời gian thấy vẫn ok rcm nên dùng.

Thứ năm - 11/01/2024 11:02
Tại bài viết Ampe kìm vạn năng 600A 600V kèm pin C-Mart L0017

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với 0968596358

  • Giáp văn chuyền - 344311.

Danh ngôn tâm đắc

Càng lớn lên rồi mới hiểu, để rèn giữa ý chí của một
con người, luôn cần có một ai đó nhẫn tâm và lạnh lùng với họ.

Nhiều người làm việc chỉ vì họ phải làm việc thì sẽ không bao giờ tiến bước.

Thấy điều đúng mà không làm là không có khí phách.

Khổng Tử