0783690959

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

tôi đang cần bộ này, lúc nào shop có lên đơn ship hỏa tốc giúp nhé

Thứ bảy - 04/09/2021 08:07
Tại bài viết Bộ tháo bugi chuyên dụng Genius SP-304A 16mm và 20.6mm

Danh ngôn tâm đắc

Làm trai cho đáng nên trai, vắt chanh bỏ vỏ mấy ai… đã từng.

Yêu em hổng phải vì ham
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo

Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất

Mahatma Gandhi