Bộ tuýp vặn ốc và đầu khẩu, đầu vặn ống điếu

Cung cấp các bộ tuýp, bộ đầu khẩu, đầu socket để vặn ốc được làm bằng thép cứng, không làm hỏng chờn cạnh ốc với giá cả hợp lý.