Kìm bấm chết và cắt dây 10inch 250mm LIBERMAN 10WR hộp giấy
Đăng ngày 15-06-2022 Lúc 09:42'- 0 Lượt xem
Giá: 92 000 VND / 1 cái

Kìm bấm chết và cắt dây 10inch 250mm LIBERMAN 10WR hộp giấy


Kìm bấm chết và cắt dây 10inch 250mm LIBERMAN 10WR hộp giấy
Kìm bấm chết và cắt dây 10inch 250mm LIBERMAN 10WR hộp giấy

Kìm chết 10inch LIBERMAN 10WR kích cỡ vừa vặn tay cầm
Kìm chết 10inch LIBERMAN 10WR kích cỡ vừa vặn tay cầm

Đầu kìm chết 10inch 250mm LIBERMAN 10WR thép CrV

Đầu kìm chết 10inch 250mm LIBERMAN 10WR thép CrV


Lưỡi cắt dây đồng, dây thép của kìm bấm chết 10inch LBM

Thân kìm làm hoàn thiện với nhiều chi tiết và cơ cấu linh hoạt

Thân kìm làm hoàn thiện với nhiều chi tiết và cơ cấu linh hoạt

Nẫy mở kìm và núm vặn có lỗ vặn lục giác 5mm giúp dễ dàng tăng độ mở kìm
Nẫy mở kìm và núm vặn có lỗ vặn lục giác 5mm giúp dễ dàng tăng độ mở kìm


Các loại kìm chết của nhà cung cấp LBM
Các loại kìm chết của nhà cung cấp LBM