Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi
Đăng ngày 09-06-2022 Lúc 10:34'- 0 Lượt xem
Giá: 218 000 VND / 1 cái

Chi tiết về Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi :

                     Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi
Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi

Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi ảnh trên tay

Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi ảnh trên tay
 
Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi bàn đạp
Bơm xe đạp chân 2 ống pitong xanh 220cc 160psi bàn đạp

2 ống pittong xanh
2 ống pittong xanh của bơm xe đạp

Cơ chế lò xò trợ lực

Cơ chế lò xò trợ lực  

Đế cao su chống chơn trượt
Đế cao su chống chơn trượt 

Đồng hồ áp suất
Đồng hồ áp suất

Dây bơmDây bơmDây bơm