Xà beng thân lục giác Crôm-Vanadium Ø18 x 400mm Asaki AK-9650
Đăng ngày 13-05-2022 Lúc 08:25'- 0 Lượt xem
Giá: 207 000 VND / 1 cái

Một số hình ảnh chi tiết xà beng thân lục giác Crôm-Vanadium Ø18 x 400mm Asaki AK-9650

Xà beng thân lục giác Crôm-Vanadium Ø18 x 400mm Asaki

Xà beng thân lục giác Crôm-Vanadium Ø18 x 400mm Asaki

Đầu nhọn để đục phá vật liệu, cốp pha

Đầu nhọn để đục phá vật liệt, cốp pha

Thân lục giác của xà beng

Thân lục giác của xà beng

Đầu dẹp để nạy, bẩy, phá vật liệu

Đầu dẹp để nạy, bẩy, phấ vật liệu

Xà beng, xà cầy khác của CÔNG CỤ TỐT

Xà beng, xà cầy khác của CÔNG CỤ TỐT