Cảo chữ F 120 x 1200mm Century USA Standard
Đăng ngày 27-03-2022 Lúc 05:45'- 0 Lượt xem
Giá: 345 000 VND / 1 cái

Cảo chữ F 120 x 1200mm Century USA Standard :

Cảo chữ F 120 x 1200mm Century USA Standard ảnh trên tay
Cảo chữ F 120 x 1200mm Century USA Standard ảnh trên tay

Cảo chữ F 120 x 1200mm Century USA Standard chi tiết
Cảo chữ F 120 x 1200mm Century USA Standard chi tiết
Má kẹp trục vít ren
Má kẹp trục vít ren 

Má kẹp cảo chữ F
Má kẹp cảo chữ F

Thanh trượt cảo chữ F
Thanh trượt cảo chữ F 

Tay cầm cảo chữ F 
Thanh trượt cảo chữ F