Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ4.5mm
Đăng ngày 09-07-2020 Lúc 07:57'- 0 Lượt xem
Giá: 85 000 VND / 1 vỉ

Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ4.5mm

Kích thước đầu bắt vít 4 cạnh PH2 4.5mm dài 150mm

Kích thước đầu bắt vít 4 cạnh PH2 4.5mm dài 150mm
 

Các đầu bắt vít tại công cụ tốt phù hợp với các mũ vít khác nhau


Các đầu  bắt vít tại công  cụ tốt phù hợp với các mũ vít khác nhau


Đầu vít hình sao T8 ứng dụng nhiều trong thực tế

Đầu vít 4 cạnh ứng dụng nhiều trong thực tế

 
Các loại đầu bắt vít dài 150mm được phân phối tại công cụ tốt

Các loại đầu bắt vít 4 cạnh dài 150mm được phân phối tại Công cụ tốt