Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ4.0mm
Đăng ngày 09-07-2020 Lúc 07:51'- 0 Lượt xem
Giá: 75 000 VND / 1 vỉ
Kích thước đầu bắt vít 4 cạnh PH2 4.0mm dài 100mm

Kích thước đầu bắt vít 4 cạnh PH2 4.0mm dài 100mm

Các đầu bắt vít tại công cụ tốt phù hợp với các mũ vít khác nhau


Các đầu bắt vít tại Công  cụ tốt phù hợp với các mũ vít khác nhau

Các đầu bắt vít 4 cạnh PH2 4mm có từ tính hút mũi vít

Các đầu bắt vít 4 cạnh PH2 4mm có từ tính hút mũi vít


Đầu vít hình sao T8 ứng dụng nhiều trong thực tế

Đầu bắt vít 4 cạnh được ứng dụng nhiều trong thực tế