Dụng cụ kẹp giữ, gá góc, ê tô

Dụng cụ kẹp góc, ê tô tốt, chuẩn, lực giữ lớn để dễ dàng gia công